Monday, March 6, 2017

Komentar Para Ulama Terhadap Imam Al-Ghazali


Salam alaikum Para Pejalan, senang sekali rasanya saya diberikan kembali semangat dan kesempatan untuk mengisi postingan pada blog sederhana ini. Saya sangat berharap ada dari saudara-saudara pembaca blog para pejalan, yang mau ikut andil mengisi postingan atau bisa juga dengan mengirimkan tulisannya, saya akan sangat berbahagia jika mendapatkan kiriman tersebut.

Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan postingan tentang beberapa Komentar Para Ulama terhadap Imam Al-Ghazali, baik dari Ulama Syariat maupun Ulama Tharekat.

imam al-ghazali
Imam Al-Ghazali : Komentar Ulama syariat dan Tharekat terhadap Imam Al-Ghozali


Saya tertarik menghadirkan tulisan ini, karna dewasa ini saya melihat para pembelejar islam, terutama kita yang terlahir terlambat ini, seolah enggan mengambil rujukan dan pelajaran dari ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya.

Propaganda negatif yang ditujukan kepada beliau oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan karya-karyanya, terutama dari kalangan Faham syariat yang anti kepada Tharekat, telah berhasil, memalingkan umat-umat yang lahir terlambat.

Semoga dengan mengetahui komentar-komentar terhdadap Beliau dari ulama-ulama besar yang hidup sezaman dengannya, maupun setelahnya yang akan saya hadirkan pada postingan kali ini, menjadikan kita lebih mengenal sang Hujjatul islam, Imam Al-Ghazali.

Di Blog Para Pejalan ini, sebelumnya pernah dishare juga beberapa kitab dari Imam Al-Ghazali yang bisa anda Baca dan Download, berikut diantaranya :

Para Ulama Syariat.


Imam As-Subki, Seorang pemimpin ahli Hadis dan Fiqh Berkata :
"Beliau adalah seorang Imam yang mulia dan merupakan singa ilmu yang sangat disegani. Beliau dijuluki Hujjatul Islam karna telah berhasil mematikan fitnah yang dinyalakan oleh kaum ahli bid'ah dan telah menjernihkan islam dari berbagai faham yang sesat."

Imam Manawi, Pakar Ushul Fiqh dan Hadis berkata :
"Beliau adalah lautan ilmu yang lebih dalam dari seluruh lautan dunia, beliau adalah permata yang indah dari permata yang ada diseluruh dunia dan beliau adalah seorang yang berilmu tinggi, bahkan lebih tinggi dari langit yang paling tinggi. Dia telah menyelami seluruh lautan ilmu dan meraih seluruh permata termahal yang tersimpan di dalamnya. Hidupnya telah diikhlaskan untuk mengabdi kepada Agama dengan menempuh tharekat yang benar dan menghalau berbagai bid'ah yang meyesatkan."

Ibnu Muqri, seorang hakim yang jujur dan terkemuka berkata :
"Dengan menyebut namanya, hati akan tenang dan jiwa akan hidup, dengan ilmunya, karya-karya imiah akan menjadi terhormat dan sangat populer dan saat mendengar nasihatnya semua ulama akan menundukkan kepala dan memperhatikan dengan seksama."

Imam Ahli Hadis Ibnu Najjar al-Hanbali berkata :
"Beliau adalah pemimpin ulama secara mutlak dan seorang ulama Rabbani yang dikagumi secara aklamasi. Seorang Mujtahid di masanya dan wali Allah yang tiada bandingan. Keharuman namanya telah tersebar di seluruh penjuru dunia dan keutamaannya telah dikenal oleh semua ulama, bahkan seluruh kelompok islam telah sepakat tentang keagungan dan kemuliaannya, serta mengakui kebesaran jasanya di dalam menjawab faham ahli bid'ah. Beliau membela sunnah dan benteng agama dari segala pemikiran fitnah serta seorang ulama produktif yang karya-laryanya bak matahari, penuh manfaat dan tersebar ke seluruh dunia."

Imam As-Subki dan Imam as-Suyuti menjelaskan dan menyakinkan bahwa Imam Al-Ghozali adalah Mjaddid (Pembaharu agama) pada abad kelima. Pendapat ini kemudian disepakati oleh hampir semua ulama.

Imam Ibnu Asakir dan Imam Ibnu Sam'ani, keduanya telah menulis sejarah Imam Al-Ghozali dalam karya khusus. Karya mereka sangat panjang dan cukup lengkap.

Ulama Tharekat.


Imam Abul Hasan As-Sadzili, pendiri sadziliyyah berkata:
Aku pernah bermimpi bertemu Rasulullah saw, saat itu beliau ditemani oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, dan diantara mereka aku melihat Imam Al-Ghozali. Dalam mimpi itu aku melihat bahwa Nabi Muhammad saw. bergitu bangga dengan Imam Al-Ghazali, beliau berkata : "Wahai Nabi Musa dan Nabi Isa, adakah di antara umat kalian seseorang yang sehebat orang ini (Maksudnya Al-Ghozali)?" Keduanya menjawa : "Tidak ada"

Imam Abul Abas Al-Mursi, guru Ibnu Atha'ilaah penulis kitab Al-Hikam berkata :
"Aku bersaksi bahwa imam Al-Ghazali telah mencapai maqam qutbiyyah yang paling agung. (Peringkat tertinggi para wali menurut istilah sufi)"

Imam Ibnu Arabi, sufi ternama dan kontroversial berkata :
"Beliau adalah pemimpin ahli tharekat dan panutan besar bagi mereka"

Imam Abdullah Al-Hadad berkata :
"Ada dua ulama yang aku belum pernah melihat tandingannya. yang pertama adalah Imam Al-Ghozali sebagai pemimpin syariat. Kedua adalah syeikh Abdul qadir al-Jaelani sebagai pemimpin ahli Tharekat." Beliau juga berkata ; "Jika diibaratkan dengan pakaian, sebenarnya ajaran dan aliran yang terbaik dari Islam telah dibentuk dipilih "kain"nya oleh Imam Al-Ghozali, lalu digunting dan diserasikan oleh Imam Al-Jaelani dan Imam As-sya'rani kemudian aku yang telah menjahitnya sehingga siap dipakai. siapakah yang telah siap memakai dan mengamlkannya?"


Penutup


Itulah beberapa komentar para ulama syariat maupun tharekat tentang kemuliaan sang Hujjatul Islam Imam-Al-Ghozali. Dengan melihat sosok seorang Imam Al-Ghazali, kita bisa melihat Islam yang lengkap, Islam dengan dua mata, Islam Syariat, Tarekat, hakikat dan Ma'rifat.

Semoga Allah swt. yang maha pemurah, memasukkan kita kedalam barisan-barisan mereka kelak dihari pembalasan...Aamiin.


EmoticonEmoticon